Tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Kari Simonen Palvelut Oy kerää,

käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun Palvelun (”Palvelu”) ja verkkosivun

www.karisimonenpalvelut.fi yhteydessä. Lue tämä Seloste huolellisesti ennen Palvelun

käyttämistä tai verkkosivun selaamista.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Kari Simonen Palvelut Oy

(jäljempänä "KSP Oy", ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Kari Simonen Palvelut Oy vastaa siitä, että

henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Kari Simonen Palvelut Oy

Yritystunnus: 2295352-3

Osoite: Isokatu 19 B 17, 90100 Oulu

 

Tietosuojasta vastaava henkilö:

Kari Simonen

Osoite: Isokatu 19 B 17, 90100 Oulu

Sähköposti: kari@karisimonenpalvelut.fi

 

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme

henkilötietoja, jotka

- olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esim. kun ostat

Palveluamme tai rekisteröidyt Palveluumme, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin

yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja;

- syntyvät Palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun

kirjaudut Palveluun; ja

- saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim.

Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin

osoitetietojärjestelmä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti

pysty tarjoamaan Palveluamme sinulle.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 

- perustiedot, kuten nimi, ammattinimike ja suhteesi edustamaasi yritykseen ja

yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero) sekä asiointikieli;

- asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palvelua ja tilausta koskevat tiedot,

maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;

- asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia

koskevat kirjaukset;

-- Palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön

yhteydessä kerätyt tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät

tiedot, Palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten

teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi,

käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja

- muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

 

 

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme

harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai

edustamallesi yritykselle Palvelua. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme

asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa

henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen

sopimukseen.

2. Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme Palvelun uusista ominaisuuksista tai

markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun

henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen

käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana Palvelua ja

markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa

henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen jakso 8).

3. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme Palvelun ja verkkosivun tietoturvasta,

Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi. Voimme myös

koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme

asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu

meidän oikeutettuun etuun varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen

tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja

liiketoimintamme johtamiseen.

4. Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien

kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat

tietopyynnöt.

 

5. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi

tällaiseen käsittelyyn.

 

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

- lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen

esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;

- kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän

puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi

asianmukaisesta käsittelystä;

- mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai

sen osan myynnissä;

- kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi,

sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai

viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja

- sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

 

 

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa

määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta

osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa

laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti

henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien

vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää

henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan

osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

7. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi

oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja,

jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi,

tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

 

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain

edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi

henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti

käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle

rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa

peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole

olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen

kari@karisimonenpalvelut.fi.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä

asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

 

8. TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja

hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta,

väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että

henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia

tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle

asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

 

9. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme

www.karisimonenpalvelut.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.

 

10. OTA YHTEYTTÄ

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin

yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen kari@karisimonenpalvelut.fi.

Kari Simonen Palvelut Oy, Isokatu 19, 90100 Oulu, info@karisimonenpalvelut.fi